Tetra BalanceBalls ProLine - 100 st, 880 ml

/ Framsidan / Shopping / Tetra BalanceBalls ProLine - 100 st, 880 ml

Tillbaka till sökresultatet


Produktinformation

Pris:249 kr
Fraktpris:Okänt
Finns i lager:Okänt
Kategori:Akvarieutrustning  (Sök i kategori)
Butik:Zooplus  (Visa butik)

Produktbeskrivning

Med Tetra BalanceBalls ProLine kan du på ett enkelt och naturligt sätt få konstant optimala vattenvärden i ditt akvarium. Den revolutionära filtertekniken, i form av små bollar av unika vattenolösliga polymerer, bryter effektivt ner nitrat, som är ett näringsämnen för alger. Under denna naturliga mikrobiologiska process stiger samtidigt karbonathårdheten (KH) och pH-värdet stabiliseras. De gör att vattnet inte behöver bytas lika ofta och fiskarna och växterna i akvariet glädjer sig över en utmärkt livsmiljö. BalanceBalls kan användas i alla gängse ytterfilter och är huvudsakligen lämpliga för stora akvarier över 50 liter. Filterbollarnas substrat är en näringskälla för bakterier som bryter ner kväve. De stöder också bildandet av den biofilm där denitrifikationsbakterier koloniserar sig. Därmed kan BalanceBalls användas både i förebyggande syfte och för att bryta ned redan förhöjda nitratnivåer. Ett effektivt filtermedia från Tetra, pionjärer för modern akvaristik som hjälper dig att vårda ditt akvarium enklare och bekvämare. Tetra BalanceBalls ProLine i överblick: Revolutionerande filtermedium för akvarier med externt filter Passar alla standard ytterfilter för akvarier över 50 liter Minskar effektivt nitrathalten: Filterbollar som näringskälla för bakterier som bryter ned nitrat på naturlig väg och bildar en biofilm där denitrifikationsbakterier koloniserar sig Permanent optimala vattenvärden: Medan nitrat bryts ned minskar samtidigt karbonathårdheten (KH) och pH-värdet stabiliserar sig Både i förebyggande syfte och för att sänka redan förhöjda nitratnivåer: BalanceBalls säkerställer balanserade vattenvärden och bryter ned kväve vid för höga värden Mer sällan byte av vatten: Eftersom vattenvärdena balanceras permanent måste vattnet inte bytas lika ofta Bekväm hantering: BalanceBalls placeras i ytterfiltret Med tydlig bruksanvisning: Med lättförståeliga bilder på förpackningen och i bruksanvisningen Kan ej överdoseras: Ofarligt för fiskar och andra akvarieinvånare